Kość Czołowa (model anatomiczny)

Model kości czołowej drukowany 3D.

Element czaszki 12-częsciowej.

119,00

Dokładny anatomiczny model kości czołowej drukowany 3D

Model powstał na bazie skanów z tomografii komputerowej, analizy struktury prawdziwych kości czołowych i literatury.

Nadaje się do nauki anatomii prawidłowej.

Podobne produkty: